خانه ساکت

می خواستم تو را برای یک نفر توصیف کنم

 

 

می خواستم تو را برای یک نفر توصیف کنم

داستانی از ریچارد براتیگان

از مجموعه "اتوبوس پیر"

ترجمه علیرضا طاهری عراقی

 

   + اینجانب همینجانب ; ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()

یک روز بعد از ظهر، سال 1939

 

 یک روز بعد از ظهر، سال ١٩٣٩

داستانی از ریچارد براتیگان

از مجموعه "اتوبوس پیر"

ترجمه علیرضا طاهری عراقی

   + اینجانب همینجانب ; ٩:٥٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()

تاریخ مختصر مذهب در کالیفرنیا

با لطف نوین این آپلود شد :

تاریخ مختصر مذهب در کالیفرنیا

داستانی از ریچارد براتیگان

از مجموعه "اتوبوس پیر"

ترجمه علیرضا طاهری عراقی

   + اینجانب همینجانب ; ٤:۱٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()