تا ابد

دلم می خواهد بخوابم کنار مادر.  سرم را بگذارم کنار گردنش. دلم می خواهد همینطور بخوابم کنار مادر. دلم می خواهد تا ابد بخوابم کنار مادر. تا خود ِ ابد.  

/ 0 نظر / 64 بازدید