به علاوه ی...

۴٧،۵٠٠،٠٠٠ +

۵٠،٠٠٠،٠٠٠

همیشه یک تکه هایی فراموش می شوند... آها

۶٢،٠٠٠،٠٠٠

 به علاوه ی پول قبض ها به علاوه ی مبلغ اجاره شرکت به علاوه حقوق پرسنل به علاوه ی ...

حتی اگر ماشینمان را بفروشیم هم باز به این همه بدهی نمی رسد

 

/ 0 نظر / 5 بازدید