آدم!

 

آدم نیاز دارد که خیال کند جایی چیزی یا کسی منتظر اوست.

می خواهد کامنتی توی کامنت دانی باشد یا نامه ای توی راه یا آدمی یا گلدانی یا گربه ای....

 

/ 0 نظر / 6 بازدید