این کتایونه

 

اصلن دلش می‌خواد بچه  بشه.

 یه بچه کوچولوی خنگ بی‌سواد که بتونه بلند بلند گریه کنه و صداشو ول بده تو کوچه تا هفت تا خونه اون ور تر که همه ی همسایه ها سراشونو از پنجره در بیارن که این بچه چشه؟چرا گریه می کنه؟ چی می خواد؟ ...کجاش درد می کنه ؟...

الان صدای گریه شو که پیچیده تو کوچه می شنوین؟

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید