یک پره ی نارنجی شفاف

 

ناگهان یک پره ی نارنجی می بینم. یک پره ی نارنجی شفاف. مثل گلبرگی از کنار گلی که درکادر قرار گرفته باشد. گلبرگی از جنسی مثل ژله ی توی خرمالو که آن هم توی نور بدرخشد. خیلی شفاف.

همانطور با چشم های بسته می گویم :" شفاف! ... اینطوری شفاف تره"

برای توضیح اضافه می کنم: "یعنی جیغش بهتر شنیده می شه!"

هیچ طور دیگری نمی توانستم توضیحِ واضح تری بدهم.  

 

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
مهدیه

چه جمله ی جالبی[گل]

ماهور

این ماهی ها چه جوری اینجا اومدن چه خوشگلن گاهی هم که توک میزنن به آب! [بغل]

ماهور

وای از این پره نارنجی شفاف که چقدر زیباست.