# شعر
در این سکوت به تماشای  تاب خوردن ِچند کلمه  آویخته  به نخی که مرا به تو                     - تو را به من - متصل می کند...   ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید