# شعر
دری نیست که قصد گشودنش را داشته باشم یا راهی که قصد رفتنش را ... سنگی؛       -  بادا که باشد اما - برای نشستن و دلی که به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید