ما و این روز ها

ما الان برگشتیم.
رفته بودیم سر فاطمی. البته قصد داشتیم بریم خیابون میرهادی اما نشد. جلوی خبر گزاری جهوری اسلامی مردم تجمع کرده بودند و شعار می داند. وسط خیابان هم آتش روشن کرده بودند. جمعیت کم کم زیاد شد و خیابان کامل بسته شد. بعد نیرو های امنیتی آمدند برای متفرق کردن مردم و گاز اشک آور زدند. مردم هم با سنگ به آنها حمله می کردند. از توی یکی از کوچه های فرعی آمدیم سمت شرکت و آنجا یک خانه ای درش را باز کرد و چند نفر  رفتیم توی آن خانه تا پلیس ها رد شدند. خیابان ها همچنان ملتهب است و مردم خوشبختانه هنوز کوتاه نیامده اند.

از اخباری که می رسدنتیجه ی درست و مشخصی نمی شود گرفت. چون هیچ منبع رسمی خبر رسانی نیست، نمی شود به اخبار اعتماد کرد و به همان اندازه هم نمی شود این اخبار را ندیده گرفت.

یک اطلاعیه ای هم پخش شده که روز دوشنبه راهپیمایی در اعتراض به تقلب در آرا از ساعت چهار بعد از ظهر از انقلاب تا آزادی را نوشته که خود میر حسین هم خواهد آمد و سخنرانی خواهد کرد. نمی دانم درست هست یا نه.

از روز های پیش از انتخابات هم یادداشت هایی داشتم که فرصت نشد بیاورمشان اینجا. فعلن سرعت اخبار از سرعت ما بیشتر است. امیدوارم به خیر بگذرد. امیدوارم مردم به حد اقل حق شان که اعلام درست نتیجه ی آراست برسند.

/ 1 نظر / 9 بازدید
مهدیه عباس پور

کتایون جان الان منبعش رو پیدا کردم http://khaneyedoost.mihanblog.com/post/44